ثبت نام شما تکمیل شد! سپاس از همراهی شما…

محل برگزاری: مرکزهمایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 09936511388

روز قبل از رویداد به شماره تلفن و ایمیلی که ثبت کردید پیام یادآوری ارسال خواهیم کرد