مرکز نوآوری هوش مصنوعی و رباتیک اسمارتک از سال 1394 فعالیت خود را در دانشگاه صنعتی اصفهان به طور رسمی و با ثبت شرکت سهامی خاص آغاز کرده است. اسمارتک از دل نیاز و صنعت متولد شد. در دل قدیمی ترین و پر افتخار ترین پژوهشکده کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان یعنی پژوهشکده شهید اعتباری پروژه های متعدد صنعتی و تجاری را جلو می برد تا سال 1400 ، این مجموعه با همکاری بنیاد ملی نخبگان و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق به اخذ مجوز شتابدهی تخصصی در حوزه هوش مصنوعی شد و هر روز بیشتر از قبل در تلاش است تا خدمات باکیفیت تری ارائه دهد و رضایت جامعه فناورانه کشور را در حد تعهدات و توانمندی جلب کند.

مرکز نوآوری هوش مصنوعی و رباتیک اسمارتک از سال 1394 فعالیت خود را در دانشگاه صنعتی اصفهان به طور رسمی و با ثبت شرکت سهامی خاص آغاز کرده است. اسمارتک از دل نیاز و صنعت متولد شد. در دل قدیمی ترین و پر افتخار ترین پژوهشکده کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان یعنی پژوهشکده شهید اعتباری پروژه های متعدد صنعتی و تجاری را جلو می برد تا سال 1400 ، این مجموعه با همکاری بنیاد ملی نخبگان و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق به اخذ مجوز شتابدهی تخصصی در حوزه هوش مصنوعی شد و هر روز بیشتر از قبل در تلاش است تا خدمات باکیفیت تری ارائه دهد و رضایت جامعه فناورانه کشور را در حد تعهدات و توانمندی جلب کند.

هدف از مرکز نوآوری تخصصی هوش مصنوعی و رباتیک اسمارتک، تعدیل نیاز جامعه به مهارت های کاربردی و عملی و تجربه حل چالش های موجود در صنعت و همچنین کمک به هسته های نوپا جهت گسترش فعالیت های خود در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک میباشد.

| ماموریت ما

هموارسازی مسیر رشد کسب و کار در حوزه هوش مصنوعی

| چشم انداز ما

ایجاد قطب جامع توانمندسازی و خدمات هوش مصنوعی و رباتیک در کشور

| اهداف

  • رفع نیاز صنایع و کسب و کارها از جمله آموزش و تقویت نیروی انسانی فناور و حل چالش های فناورانه هوش مصنوعی و رباتیک
  • کار روی مسائل و چالش های باقابلیت تجاری سازی در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک
  • رشد و توانمندسازی متخصصان، دانشجویان و علاقه مندان به حوزه هوش مصنوعی و رباتیک
  • هدایت و راهبری افراد علاقه مند و متخصص جهت ورود به تخصصی و کسب و کار هوش مصنوعی و رباتیک
  • هدایت و تسهیلگری تیم های نوآور جهت شناخت مسیر کسب و کار و ورود به بازار هوش مصنوعی و رباتیک

| اهداف

  • رفع نیاز صنایع و کسب و کارها از جمله آموزش و تقویت نیروی انسانی فناور و حل چالش های فناورانه هوش مصنوعی و رباتیک
  • کار روی مسائل و چالش های باقابلیت تجاری سازی در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک
  • رشد و توانمندسازی متخصصان، دانشجویان و علاقه مندان به حوزه هوش مصنوعی و رباتیک
  • هدایت و راهبری افراد علاقه مند و متخصص جهت ورود به تخصصی و کسب و کار هوش مصنوعی و رباتیک
  • هدایت و تسهیلگری تیم های نوآور جهت شناخت مسیر کسب و کار و ورود به بازار هوش مصنوعی و رباتیک

ایجاد فناوری

کارگاه های تخصصی و پایه

وبینارهای تخصصی

آموزش اصول کار تیمی و مهارت های نرم

تقویت روحیه کسب و کار و فناوری

 

ارائه راه حل های اولیه و بررسی ساختار و چارچوب مسئله و نیازها

طراحی مدل مفهومی

طراحی مدل کسب و کار

ساخت نمونه اولیه یا mvp

تکمیل تیم

 توسعه تجاری

توسعه محصول تجاری

ایجاد ثبات در تجارت

گسترش بازار

مدل‌های خدماتی ما

کالج هوش مصنوعی

تسریع و آمادگی افراد برای ورود به فضای کسب و کار هوش مصنوعی در قالب بوت کمپ های تخصصی در سه سطح مبتدی، متخصص و کارشناسی ارشد.

استارتاپ استودیو

حمایت و هدایت تیم های نوآور و جدید در قالب جذب سرمایه، تامین بازار، تامین زیرساخت ها، برنامه ریزی و تیم سازی

نخبگان هوش مصنوعی

جمع آوری نخبگان هوش مصنوعی و حل مشکلات تکنولوژیک با کمک نخبگان

چرا اسمارتک؟

منتورینگ و راهبری تخصصی هوش مصنوعی

اعطا امتیاز نخبگی به نفرات برتر

پروژه کسری خدمت سربازی

ورود به فضای بین المللی کسب و کار

آموزش مسئله محور

همکاران اسمارتک

معاونت علمی فناوری ریاست جموری

ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی

دانشگاه صنعتی اصفهان

بنیاد ملی نخبگان

شتابدهنده صادرات بردار

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

اسنوا

مرکز نوآوری هاب اصفهان

صنایع الکترواپتیک صاایران

پژوهشگاه نیرو

شبکه پژوهش و فناوری اصفهان

آکادمی فیلاگر

همکاران اسمارتک

اتاق بازرگانی اصفهان

شتابدهنده بردار

شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

پژوهشکده نیرو

خانه جوان شهرداری اصفهان

اسنواتک

فیلاگر

شهرک علمی تحقیقاتی فناوری اصفهان

صاپا

شتابدهنده هاب اصفهان

تیم اسمارتک

سمیرا جبروتیان

مدیرعامل

امین قاسمی

مدیر توسعه

علیرضا امامی

راهبر شتابدهی

امیررضا فخاری

مدیر محتوا

مهدی فدوی

مدیر آموزشی

حسین نقوی

گرافیست