کالج هوش مصنوعی اسمارتک

صقل
photo_2023-09-23_10-00-58
photo_2023-09-23_10-00-53
photo_2023-09-23_10-00-55

به جای آموزش های جزیره ای این بار متمرکز شو

کالج هوش مصنوعی اسمارتک ، محلی برای پذیرش نیروی انسانی متخصصو راهبری حمایت جهت ورود به کسب و کار است.

در کالج ، هر فرد علاقه مند به هوش مصنوعی بر اسای علاقه و سطح خود ، آموزش های لازم را به طور جامع و مدون فراگرفته و برای ورود به فضای کسب و کار آماده می شود.

در کالج اسمارتک چه چیزی به دست می آورید؟

  1. مهارت مورد نیاز هوش مصنوعی را بر اساس سطح خود بدست می آورید
  2. براساس روند پیشرفت خود راهبری می شوید
  3. در شبکه ای از همتایان خود رشد کنید
  4. برای ورود به کسب و کار آماده می شوید
  5. خود را با پروژه های تمرین های واقعی محک میزنید

دستاورد های ما تا به امروز

0 +
بوتکمپ برگزار شده
500 +
متقاضی جذب شده
0 +
مشاوره و راهبری
0 +
تیم نوآور شکل گرفته

دوره های آموزشی کالج هوش مصنوعی اسمارتک

مخاطب: افرادی که به دنبال یک مسیر جامع  یادگیری هوش مصنوعی از صفر هستند.

پیش نیاز: آشنایی اولیه با کامپیوتر

مباحث:  هر سه دوره : شروع از صفر ، متخصص شو و دوره طراحی کسب و کار

پروژه محور                180+ ساعت

منتوریگ و راهبری      +6ماه

مسیر یادگیری  در کالج هوش مصنوعی اسمارتک

قبل از شروع به آموزش دیدن ، از شما مصاحبه ای گرفته می شود و بر اساس سطح مهارتی و علمی شما بهترین نقطه شروع به شما پیشنهاد داده می شود. 

پس از گذراندن آموزش های لازم ، مهارت کسب شده شما مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از بررسی اهداف شغلی شما ، شما را برای ورود به فضای کسب و کار آماده میکنیم.

با هم نوع خود  شبکه سازی کن

میتینگ نوروز اسمارتک

اینجا همان جایی هست که شما تنها نیستی و کلی آدم خوش ذوق مثل خودت هستن که باهم و به کمک هم رشد میکنید.

پرورش نیروی انسانی برای طیف متنوعی از سازمان ها

داستان دانش پذیران ما  در کالج هوش مصنوعی اسمارتک