دوره جامع هوش مصنوعی

معرفی دوره چرا این دوره؟ پس از پایان دوره چرا اسمارتک سوالات متداول ثبت نام معرفی دوره هوش مصنوعی دیگر…

از 5,000,000تومان

دوره کسب درآمد از هوش مصنوعی

معرفی دوره چرا این دوره؟ پس از پایان دوره چرا اسمارتک سوالات متداول ثبت نام معرفی دوره همانطور که یادگیری…

از 3,510,000تومان

دوره پردازش زبان طبیعی

معرفی دوره چرا این دوره؟ پس از پایان دوره چرا اسمارتک سوالات متداول ثبت نام معرفی دوره ما انسان ها…

از 2,590,000تومان

دوره بینایی ماشین

معرفی دوره چرا این دوره؟ پس از پایان دوره چرا اسمارتک سوالات متداول ثبت نام معرفی دوره ما انسان ها…

از 2,590,000تومان

دوره یادگیری عمیق

معرفی دوره چرا این دوره؟ پس از پایان دوره چرا اسمارتک سوالات متداول ثبت نام معرفی دوره یادگیری عمیق زیرشاخه‌ای…

از 1,980,000تومان

دوره یادگیری ماشین

معرفی دوره چرا این دوره؟ پس از پایان دوره چرا اسمارتک سوالات متداول ثبت نام معرفی دوره اگر بخواهیم به…

از 3,980,000تومان

دوره پایتون و ریاضیات هوش مصنوعی

معرفی دوره چرا این دوره؟ پس از پایان دوره چرا اسمارتک سوالات متداول ثبت نام معرفی دوره این دوره 30…

از 2,980,000تومان