مینی دوره های هوش مصنوعی

دسته: مینی دوره های هوش مصنوعی

مینی دوره پایتون

دوره کوتاه پایتون به صورت مختصر ولی مفید به مهم ترین دستورات زبان برنامه نویسی پایتون ویژه افرادی طراحی شده است که به طور سریع می خواهند نسبت به این زبان برنامه نویسی آشنایی پیدا کنند و بتوانند تصمیم درستی مبنی بر ورود به دنیای برنامه نویسی پایتون بگیرند.
500,000تومان